Den Engelske Haveby

Spar EL


Få overblik over hvad du kan gøre for at spare i hverdagen.

Computere og fladskærme

• 12 % af dit elforbrug går til computeren og dens udstyr.

• Spar 630 kr. eller 315 kWh om året ved at udskifte 1 stationær pc og 1 almindelig, tyk skærm med en energirigtig bærbar.

• Vælg bærbare computere og fladskærme – de bruger typisk kun halvt så meget strøm.

• Se efter elsparemærket, når du køber computer.


Belysning

• 15 % af dit elforbrug går til belysning. Spar 560 kr. eller 280 kWh om året ved at skifte 7 glødepærer ud med A-pærer.

• Skift til A-pærer med Elsparemærket.

• Brug kun halogen til spot- og punktbelysning, og husk at slukke på kontakten til transformeren.

• Brug dagslysstyring og bevægelsesmeldere – de tilpasser automatisk lyset efter behovet.


Køleskab og fryser

• 15 % af dit elforbrug går til køleskab og fryser.

• Spar 400 kr. eller 200 kWh om året ved at udskifte 1 køleskab og 1 fryser (mindst 5 år gamle) til A-mærkede modeller.

• Køb køleskabe og frysere med energimærke A+ og A++ - se efter Elsparemærket.


Elspareskinner

• Elspareskinnen slukker automatisk for det tilsluttede udstyr, når du slukker fjernsyn og computer.

• En elspareskinne på fjernsynet kan spare dig for 154 kr. eller 77 kWh om året, og en skinne på din pc sparer yderligere 200 kr. eller 100 kWh.

• Køb elspareskinner til din computer og dit tv – elspareskinnerne slukker automatisk for tilsluttet udstyr, når det ikke bruges (skærm, printer, dvd mv.).

Cirkulationspumpe

• 11 % af dit elforbrug går til indeklima, primært til cirkulationspumpen.

• Spar 648 kr. eller 324 kWh om året ved at udskifte cirkulationspumpen (mindst 8 år gammel) med en A-pumpe.

• Vælg en A-mærket cirkulationspumpe til centralvarmeanlægget – se efter Elsparemærket.


Opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler

• 21 % af dit elforbrug går til opvask, vaskemaskine og tørretumbler.

• Spar 124 kr. eller 62 kWh om året ved at erstatte 2 halvt fyldte tøjvaske med fyldte og vaske 4 tøjvaske ved 30° i stedet for 40° om ugen. Spar 624 kr. eller 312 kWh ved at hænge tøjet til tørre 2 gange om ugen i stedet for at tumble det.

• Fyld opvaskemaskinen og vaskemaskinen helt op.

• Vask tøjet ved 30 °C i stedet for 40 °C. Hvis din vaskemaskine kan vaske ved 20 °C kan du spare yderligere, husk at bruge koldtvandsvaskepulver.

• Hæng tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbler hver gang. Standbyforbrug

• 10-15 % af dit elforbrug går til standyforbrug.

• Spar 260 kr. eller 130 kWh om året ved at slukke 5 apparater med standbyforbrug.

• Sluk på kontakten.

• Køb apparater med et standbyforbrug på under 1 watt.

Spar vand


Sådan sparer vi på vand:

Hver dansker bruger i gennemsnit 170 liter vand dagligt. Det er et stort forbrug som sagtens kan sættes ned ved nogle få, enkle tiltag, som både sparer forbrugeren mange penge og er godt for miljøet. Vand koster i år 2007 ca. 40 kr. pr. m3 (1.000 liter) afhængigt af hvor i landet man bor, så der er mange penge at spare.


Her er en række råd til vandbesparelser:

Brug opsamlet regnvand til at vande planter, vaske bilen og vinduespudsning.

 •  

Vand have om aftenen, så er der mindre fordampning.

 • Vand haven med vandkande, det nedsætter forbruget.
 • Reparer dryppende haner.
 • Reparer løbende toiletter.

Ved opvask: luk for det rindende vand og brug en balje.


 •  

Tag brusebad i stedet for karbad.

 • Vær opmærksom på utætheder.
 • Aflæs vandmåleren jævnligt – minimum en gang om måneden, så undgår du ubehagelige overraskelser, når du får din regning.
 • Brug ikke rindende vand til: optøning af frosne varer, afkøling af drikkevarer, rensning af grøntsager. Brug en balje i stedet for.
 • Brug spand og børste til bilvask og ikke vandslange.
 • Uro i vandoverfladen kan tyde på et løbende toilet. Hvis det er meget fugtigt på indersiden af toilettet, der hvor vandet plejer at løbe ned, tyder det på, at toilettet er utæt. Hvis det er et nyt toilet, skal det måske bare have en ny pakning. Er toilettet gammelt skal det måske udskiftes.
 • Et gammelt toilet kan med fordel udskiftes med et vandbesparende toilet med dobbeltskyl. Pengene er tjent hjem på et par år. Perlator til vandbesparelse.
 • Installer vandspare mekanismer overalt hvor der bruges vand: vandhaner, toiletter og brusehoveder. Eksempelvis en perlator i vandhanen. Den blander luft i vandet og er en nem og billig vandsparer.
 • Luk for vandet når du børster tænder, sæber dig ind og barberer dig.
 • Før regnskab over dit vandforbrug. Hvis der pludselig sker en stor stigning kan det være tegn på utætheder. - A-mærkede hårde hvidevarer garanterer et lavt vand- og elforbrug.
 • Undgå at bruge automatisk havevander.
 • Fyld vaskemaskinen eller opvaskemaskinen helt op og spring forvasken over.
 • Brug spareprogram der reducerer forbruget af både el og vand.
 • Hav en kande vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt - i stedet for at lade vandet løbe for at blive koldt.

Kontakt

 Kontoret

Tjørnevangen 16

2700 Brønshøj

tlf. 38 60 87 60


Ejendomsfunktionæren

Træffetid på kontoret

dagligt kl. 07.30-08.00

samt kl. 12.00-12.30

Mail:varm20@gmail.com

Fejlmeldinger vedr. den enkelte bolig skal meddeles i kontorets åbningstid enten telefonisk eller ved fremmøde.

 


Bestyrelsen


Træffetid på kontoret 1. tirsdag hver måned kl. 18.00-19.00

Mail:varm20@gmail.com