Den Engelske Haveby

Intern flytning


Udlejningsreglerne bestemmer, at beboere i en boligforening, har fortrinsret til ledige boliger i den boligafdeling, de bor i. Dernæst har beboere i andre af boligforeningens afdelinger fortrin, før en ledig bolig tilbydes til ansøgere uden bolig i foreningen. Det er en forudsætning, at man samtidig afgiver en anden bolig i foreningen, og derfor kaldes intern flytning også “oprykning“.


Du kan søge bolig på den interne venteliste i din afdeling, når du har boet to sammenhængende år i samme bolig i AAB. Du må godt søge bolig før dette, men du opnår ikke intern fortrinsret, før de to år er gået.


Læs mere her... Kontakt

 Kontoret

Tjørnevangen 16

2700 Brønshøj

tlf. 38 60 87 60


Ejendomsfunktionæren

Træffetid på kontoret

dagligt kl. 07.30-08.00

samt kl. 12.00-12.30

Mail:varm20@gmail.com

Fejlmeldinger vedr. den enkelte bolig skal meddeles i kontorets åbningstid enten telefonisk eller ved fremmøde.

 


Bestyrelsen


Træffetid på kontoret 1. tirsdag hver måned kl. 18.00-19.00

Mail:varm20@gmail.com